Svenska Fornminnesföreningen
Årsmedlemskap student

Årsmedlemskap student

150 SEK
Gäller för studenter under 35 år. Som medlem i vår förening får Du föreläsningar av experter på förhistoria och medeltid inom och utom Sverige. Du får specialvisningar av aktuella utställningar på museer, delta i resor och utflykter under sakkunnig ledning.

Dessutom får Du fritt inträde till Historiska Museets rika arkeologiska och medeltida samlingar och till samtliga tillfälliga utställningar.