Svenska Fornminnesföreningen
Årsmedlemskap ordinarie

Årsmedlemskap ordinarie

175 SEK
Som medlem i vår förening får Du föreläsningar av experter på förhistoria och medeltid inom och utom Sverige. Du får specialvisningar av aktuella utställningar på museer, delta i resor och utflykter under sakkunnig ledning.

Dessutom får Du fritt inträde till Historiska Museets rika arkeologiska och medeltida samlingar och till samtliga tillfälliga utställningar.