Medlemskapet gäller ett år från inkommen betalning.